Współwłaściciel firmy - mgr inż. Jerzy Bujalski zajmuje się problematyką związaną z nieruchomościami już od początku lat dziewięćdziesiątych. Rzetelność i elastyczność pozwalają wciąż dostosowywać się do potrzeb rynku oraz do wymagań klientów.
Ogromne doświadczenie w branży nieruchomości oraz odpowiedzialność w podejmowaniu i wykonywaniu zadań dają klientom poczucie bezpieczeństwa.

Profesjonalizm i wiedzy owocuje sukcesami kończącymi podejmowane sprawy. Współpraca z wielu wymagającymi klientami świadczy o wysokiej ocenie kompetencji zawodowych przez klientów.

BPS Estates Spółka z o.o
25 - 501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78 A
tel/fax (041) 345-88-18
e-mail:
biuro@bps-estates.com.pl