BPS Estates jest firmą zajmującą się regulacją stanów prawnych nieruchomości, zarządzaniem nieruchomościami, odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, oraz wszelkimi typowymi i nietypowymi problemami związanymi z posiadaniem, nabywaniem lub zbywaniem nieruchomości.
Współpracujemy z aktualnymi i byłymi właścicielami nieruchomości.

Przeprowadzamy:
regulacje najbardziej skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości,
postępowania zmierzające do odzyskania praw własności nieruchomości przejętych
przez Skarb Państwa (wywłaszczonych),
poszukiwania dokumentów potwierdzających tytuły własności, aktów stanu cywilnego,
przygotowania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do przeniesienia prawa własności do nieruchomości,
poszukiwania nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości.

Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu, odpowiedniemu wyposażeniu technicznemu, znajomości przepisów prawa oraz doskonalej znajomości problematyki, jesteśmy Państwu w stanie zapewnić usługi na najwyższym poziomie fachowości i rzetelności.

Mamy bardzo szeroką ofertę wykonywanych usług dostosowaną dla indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających klientów.

BPS Estates Spółka z o.o
25 - 501 Kielce, ul. Sienkiewicza 78 A
tel/fax (041) 345-88-18
e-mail:
biuro@bps-estates.com.pl